Daily Archive: May 7, 2024

07
May

Kamu Telah Menyalibkan-Nya

Bukti merupakan hal yang diperlukan untuk menyatakan kebenaran sebuah perkara. Dalam pengadilan, keberadaan barang bukti atau kehadiran seorang saksi dapat menentukan bagaimana berjalannya sidang dan putusan dari sebuah perkara. Setelah […]