Lectio Divina

Lectio Divina Bulan Mei-Juni 2024

Lectio Divina

Teladan Yusuf

“Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.” (Matius 1:24)

Bacaan hari ini: Matius 1:18-25 …

Bawalah Persembahanmu

“Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata: ‘Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?’ Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus!” (Maleakhi 3:8)

Persembahan Yang Tidak Layak

“Terkutuklah penipu, yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya… tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab Aku ini Raja yang besar, …

Tuhan, Raja Yerusalem

“Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi TUHAN semesta alam; semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak …